Læs mere

Vi udfører luftlyd-, trinlyd-, efterklangsmålinger og måler støj fra tekniske installationer på nybyggeri og eksisterende bygninger

Lydmålinger

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S er byggeriets partner i forbindelse med færdigmelding af såvel enfamilieshuse, flerfamilieshuse og erhverv

Trykprøvning & energimærkning

Læs mere

Lydforholdene blev kontrolleret i Byggestyrelsens nye kontordomicil

Kalvebod brygge

Læs mere

Ny bygning til HF FYN er trykprøvet og godkendt til 2020-klassificering

Hf fyn

Trykprøvning, energimærkning, lydmåling

Jysk Trykprøvning er byggeriets partner inden for energiberegning, trykprøvning, energimærkning, lydmåling og termografi. Med 12 års erfaring udfører Jysk Trykprøvning opgaver for både professionelle og private i hele landet.

Virksomhedens ambition og målsætning er at være en værdifuld samarbejdspartner til byggebranchen, vi vægter kvalitet, grundighed, sikkerhed, hurtighed og har et indgående kendskab til bygningsreglementet og regler.

Vores produktportefølje, som er:

Vi arbejder for både private og professionelle, små og store bygning.

​​

Din garanti for kvalitet og validitet:

Nyheder​

Forsvarsministeriet anvender Jysk Trykprøvning til ny bygning​

En ny stor mandskabs- og garagebygning på små 3.500 m2 står klar på garderkasernen Høvelte. Entreprenør Ole Jepsen A/S har opført bygningen i hovedentreprise, og den er blevet trykprøvet af Jysk Trykprøvning A/S. Trods 16 store porte lever bygningen op til alle lovkrav, og der er stor tilfredshed.

Tæthedskravet defineret i Bygningsreglementet​

Jvf. BR18 må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa. Trykprøvningen foretages i henhold til ”DS/EN ISO 9972:2015 - Bygningers termiske ydeevne/Bestemmelse om bygningers luftgennemtrængelighed”, 

Sidste nyt:

Artikel på Building Supply: Jysk Trykprøvning forbedrer lyd på Syddjurs Friskole

​Artikel på Byg Tek: Bygningsreglement svigter boligejerne

Følg Jysk Trykprøvning A/S på LinkedIn og Building Supply.​

Find flere artikler her.

Er du interesseret?​

Få et uforpligtende tilbud i dag!​

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

private og proffessionelle 

kontakt information