Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S er byggeriets samarbejdspartner. Virksomheden blev grundlagt i 2007 og kører rundt i hele landet !

Virksomhedens ambition og målsætning er at være en værdifuld samarbejdspartner til byggebranchen, vi vægter kvalitet, grundighed, sikkerhed, hurtighed og har et indgående kendskab til bygningsreglementet og regler.

Vores produktportefølje, som er:

 • Energirammeberegning, herunder også 3-partskontrol
 • Varmetabsberegning
 • Trykprøvning, herunder også fortrykprøvning
 • Energimærkning, herunder også 3-partskontrol
 • Akustisk måling
 • Bygningstermografi
 • Energivejledning

Vi arbejder for både private og professionelle, små og store bygning.

Din garanti for kvalitet og validitet:

Sidste nyt:

​Artikel på Building Supply: Tæthed af facadeelement på NAU Aalborg Hospital

Følg Jysk Trykprøvning A/S på LinkedIn og Building Supply.​

Læs flere nyheder her.

Bygningsreglementet 2018 og energiklasse 2020

Der er sket ​betydelige lempelser i forhold til energiklasse 2020.

Energiklasse 2020 er en frivillig klassificering. Energiforbruget for 2020 er lempet for både boliger og erhverv, samtidig med tæthedskravet for energiklasse 2020 er lempet fra 0,5 l/s pr. m² i BR15 til 0,7 l/s pr. m² i BR18. Tæthedskravet for BR18 er 1,0 l/s pr. m², som det var i BR15.

Beregningen af det dimensionerende transmissionstabet har ændret sig og skal i BR18 indeholde vinduer, døre, ovenlys og lign.

 • 12,0+6,0/E+300/A

E er antallet af etager og A er det opvarmede etageareal

I BR18 §250-298 (kapitel 11) fremgår minimums kravene til energiforbruget og trykprøvningen, mens man i §473-484 (kapitel 25), kan læse om kravene til energiklasse 2020.

​​

Overblik over gældende krav i BR18 samt forskelle fra tidligere krav. BR18, kapitel 11, §250-298

 • ​Krav til tæthed er 1,0 l/s pr. m² ved trykdifferens på 50 Pa
 • Energiforbrug for boliger
  • 35,0 kWh/m² i BR15 og BR18
 • Energiforbrug for erhverv
  • ​46,0 kWh/m² i BR15 og BR18

BR18, kapitel 25, §473-484 (energiklasse 2020)

 • Krav til tæthed er 0,7 l/s pr. m² ved trykdifferens på 50 Pa (førhen 0,5 l/s pr.m²)
 • ​Energiforbrug for boliger
  • ​27,0 kWh/m² i BR18 (førhen 20,0 kWh/m² i BR15)
 • ​Energiforbrug for erhverv
  • ​33,0 kWh/m² i BR18 (førhen 25,0 kWh/m²K i BR15)

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

Private og proffessionelle 

kontakt information