Energirammeberegning

I forbindelse med opførelses af ny bygning, stor som lille, skal bygningens energibehov eftervises og dokumenteres ved at udarbejde en energirammeberegning. 

Beregningen skal opdateres løbende så det sikres at det samlede tilladte energiforbrug ikke overstiger energikravene i gældende bygningsreglement.

Der er mange regler at holde styr på og det kan være fatalt og særdeles bekosteligt, hvis det viser sig at energiramme som udarbejdet i projekteringsfasen er fejlbehæftet.

​I energiramme beregningen, der indregnes bygningsdelene, vinduerne, linjetab, ventilation, opvarmningsform, varmt brugsvand og eventuelle vedvarende energikilder. Dertil medregnes belysning for erhvervsbygninger.

​Energirammeberegning viser den energi, der skal bruges til at varme huset op i et år angivet i kWh (kilowatttimer) pr. m² pr år.​

Jysk Trykprøvning A/S tilbyder 2 muligheder for energirammeberegning:

  1. Energirammeberegning med udgangspunkt i fremsendt tegningsmateriale og eventuelle oplyste opdateringer

  2. Energirammeberegning med udgangspunkt i fremsendt tegningsmateriale, løbende opdateringer inklusiv bygningsbesigtigelse med henblik på opdateret og faktuel energiramme til kommende energimærkning

​Mulighed nr. 2 sikre at det ikke opstår uforudsete problemstillinger omkring bygningens energiforbrug ved færdigmelding.​​

Er du interesseret?​

Få et uforpligtende tilbud i dag!​

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

private og proffessionelle 

kontakt information