Trykprøvning - Forbedr dit hus med en tæthedsprøve​

​Der er mange fordele ved et tæt hus:

 • Ved et tæt hus undgår man for eksempel dannelse af fugt og med tiden svamp i murværket
 • Er huset tæt, hvilket man først reelt kan konkludere med en trykprøvning, bruges langt færre udgifter til opvarmning
 • Sidst men ikke mindst kan en trykprøvning kortlægge, hvor der er kolde zoner i huset og med en udbedring, kan hver eneste m² i huset anvendes.

Hvad er en trykprøvning?​

​Ved en trykprøvning etableres et differenstryk på 50 Pa. mellem ude og inde.

Derved simuleres en vindpåvirkning på ca. 10 meter pr. sekund på alle sider af bygningen.

Hvordan trykprøver man?

 • Vi monterer en fleksibel dør med en ventilator
 • Ventilationskanaler, afløb og emhætte afdækkes
 • Ventilatoren startes og der etableres et konstant undertryk/overtryk i bygningen
 • Der køres en tæthedsprøve med computerudstyr, hvor det er muligt at konstatere, hvor meget luft, der kan slippe ind eller ud gennem konstruktionen
 • Vi laver en fyldestgørende trykprøvningsrapport

Normen der testes efter​

Trykprøvningen skal foretages i henhold til DS/EN 13829 og DS/EN ISO 9972:2015 - Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængelighed - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator.

Er byggetilladelsen givet før 1. juli 2016 bruges DS/EN 13829, og DS/EN ISO 9972:2015 bruges for byggetilladelser givet efter 1. juli 2016.

​Tæthedskravet til bygninger er defineret i Bygningsreglement

Jvf. BR10 må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa. Der udføres både en over- og undertryksmåling ved forskellige tryk:

 • For bygningsreglement 2015/energiklasse 2015 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m²
 • For energiklasse 2020 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 0,5 l/s pr. m²
 • Alle 2020-byggerier skal trykprøves.
 • For bygningsreglement 2018 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m² (som BR15)

 • For lavenergi 2018 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 0,7 l/s pr. m² (lempet ift. 2020)

Resultatet af testen indregnes i den lovpligtige energimærkning af bygningen. Tætheden kan kun indregnes hvis bygningen er trykprøvet.

​Tæt eller utæt bygning​?

Det tætte byggeri

​Undgå udvikling af mug og svamp i konstruktionerne. Hvis kold og varm luft mødes i isoleringsmaterialet, fortætter luften og bliver til vand. Den fugt som ophobes i isoleringsmaterialet, kan ikke nå at tørre (selv på en god sommer). Meget hurtigt vil svampespore udvikles og stortrives i det fugtige miljø og indeklimaet er ødelagt. Få en tæthedsprøve og se hvor, der skal prioriteres en indsats. 


Driftsudgiften til opvarmning reduceres væsentligt, såfremt bygningen kun ventileres kontrolleret. Når bygningen er god til at holde på varme reduceres CO2 udslippet og klimaet spares for denne belastning.

Komforten øges, når der ikke er træk i huset. Så kan alle bolig m² udnyttes, da der ikke er kolde/ubehagelige hjørner i huset.
At der ventileres med frisk luft ved en tæt bygning kontra en utæt bygning, hvor ventilationen foregår gennem gammelt isoleringsmateriale, giver et væsentligt bedre indeklima.

Skrøner om det tætte byggeri

I forbindelse med tæthedskravene i bygningsreglementet, er det ikke ualmindeligt at høre følgende udsagn:

 • "Nu skal vi til at bo i plastikposer"
 • "Det er usundt at bo i så tætte huse"
 • "Det er noget pjat at bygge så tæt"

​Svært at bygge tæt?

Nogle mener det er umuligt at bygge så tæt, mens andre ikke gør. Trykprøvning beviser at huse kan bygges med resultat helt ned på 0,1 l/s pr. m².​ En tæthedsprøve vil vise resultaterne for din bygning. 

Sjusk og fusk i trykprøvning

I december 2016 var der 3 artikler i Ingeniøren, hvor Jysk Trykprøvning A/S har medvirket som kontrolinstans på en klagesag.

Læs artiklerne her:

Artiklerne handler kort fortalt om sjusk med måledata og rapporteringen. Set fra vores side handler det om, at der ikke er krav til, at man er certificeret trykprøver.

Til sammenligning, skal man være certificeret for at kunne lave energimærker.

Tredje artikel handler om at entreprenøren vælger trykprøvningsfirma, mens bygningsejer hæfter overfor kommunen hvis der er noget galt med trykprøvningen.

Den professionelle​

​Der stilles i dagens byggeri meget store krav til fagligheden, både til håndværkere og rådgivere.

Inden byggeriet afleveres til bygherre skal det i flere og flere tilfælde trykprøves som led i udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen fra kommunen. Her kan Jysk Trykprøvning A/S være din partner.

Vi rådgiver hele vejen igennem byggeriet. Mange af vores kunder vælger i dag at være på forkant med eventuelle problemer ved, at vi fortrykprøver bygningen, inden det sidste arbejde med klimaskærmen færdiggøres.

En fortrykprøvning er i de fleste tilfælde klart at anbefale, da eventuelle problemer med dampspærren bliver opdaget, mens den er synlig og ikke først, når maleren har lavet det sidste penselstrøg.​

Trykprøvning af facadeelement - Amager Arena​

​Vi kan give dig et godt tilbud på både en fortrykprøvning, trykprøvning, tæthedsprøve, energimærkning og lydmåling.

Hvor store bygninger kan testes

Der er ingen øvre grænse for hvor mange m², der kan trykprøves. Det er kun et spørgsmål om tilstrækkeligt udstyr og viden.

Det giver ofte et bedre resultat at trykprøve bygningen samlet, frem for at sektionsopdele bygningen. Ved en sektionsopdeling er det nødvendigt at bruge modtryk, for ikke at teste indvendige skillevægge/etageadskillelser​


Jysk Trykprøvning A/S, tilbyder at udføre trykprøvningen uden for normal arbejdstid, så det generer mindst muligt.​

Jysk Trykprøvning A/S er landsdækkende.

Trykprøvning af ny bygning -  Herningsholm Erhvervsskole​

Hvad kan trykprøves?

Kort sagt kan alt trykprøves. Jysk Trykprøvning A/S trykprøver ind i mellem vindueselementer, ventilationsanlæg, facadeudsnit og andre bygningsdele, men oftest trykprøver vi lejligheder, enfamilieshuse, rækkehuse og større erhvervsbygninger.

Modtryk bruges til...

Skal en lejlighed trykprøves adskilt fra de andre lejligheder, eller har man en tilstødende bygning, som ikke skal regnes med i trykprøvningen, har Jysk Trykprøvning A/S også udstyret til at lave modtryk og eliminere lufttilførslen fra tilstødende enheder.

Kan udstyret bruges til andet end trykprøvning?​

Senest har Jysk Trykprøvning A/S brugt ventilatoren til at finde revnede afløbsrør på et hotel.

Priser på trykprøvning

Er du interesseret i en trykprøvning og ​priserne herpå, så læs mere på siden her

Ved større byggeri eller special opgaver, så som afløbsopgaven, anbefaler vi en gennemgang af bygningen, inden udstyret sættes op. På den måde sikrer vi som trykprøver og du som bygherre, at arealer, lukning af ventilationsanlæg og lignende er gjort efter forskrifterne.​

Er du interesseret?​

Få et uforpligtende tilbud i dag!​

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

private og proffessionelle 

kontakt information