Energimærkning af alle typer bygninger

J​ysk Trykprøvning A/S tilbyder udarbejdning af energimærker i hele landet efter Energistyrelsens regler. Dette glæder også energimærkning til erhverv.

De situationer, der udløser krav om energimærkning er: salg eller udleje af lejligheder eller bygninger, nybyggeri eller regelmæssig energimærkning af store bygninger på 1.000 m² eller derover, altså energimærkning erhverv.

Et energimærke er en rapport, hvori der oplyses om bygningens beregnede energiforbrug. Dette foregår ved en bygningsgennemgang, hvor bygningens energimæssige tilstand registreres.

Registreringen bruges herefter til beregning af bygningens kategorisering og standardforbrug.

Energistyrelsen har fastsat en skala, hvor bygningens energimæssige forbrug kategoriseres efter et forbrug pr. m².​​

Vi tilbyder:

 • Energimærkning af huse
 • Energimærkning af erhverv​


​For mere info om energimærkning: Kontaktoplysninger til Energistyrelsen.

Energimærkning af nybyggeri​

Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m² eller derover energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning. 

Formålet med energimærkning af nye bygninger er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.​

Vi skal som minimum bruge følgende fra dig:​

 • Situationsplan
 • Facade tegninger
 • Plantegninger
 • Snit med beskrivelse af konstruktionsopbygninger
 • Energidata på vinduerne –står gerne på følgeseddel eller faktura
 • XML-fil - opdateret energirammeberegning
 • Byggetilladelse​​
 • Indreguleringsrapport på et eventuelt ventilationsanlæg
 • Funktionsafprøvning

Energimærkning af eksisterende bygninger

Energimærkning af huse skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning f.eks. sælges eller udlejes.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Energimærkning af huse og energimærkning af erhvervsbygninger skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.​​

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt af beboernes brugeradfærd. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Fx. I beregningen er der 20 grader indvendigt, mens de fleste beboere har 22 grader.

Vi vil gerne have følgende fra dig:

 • Tegninger; plan, snit og facader
 • U-værdier på vinduerne – står gerne på følgeseddel eller faktura

Hvis ikke det ovenstående er tilgængeligt registrere vi det ved bygningsbesigtigelsen.​

Er du interesseret?​

Få et uforpligtende tilbud i dag!​

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

private og proffessionelle 

kontakt information