Nyheder​

Hammel Plejecenter sparer penge på trykprøvning

Der er store besparelser at hente ved at trykprøve store byggerier korrekt. Trykprøvningen sikrer, at der ikke igangsættes unødvendige, ekstra energitiltag med store omkostninger til følge. Hammel Plejecenter er et eksempel herpå.

Vivi Gilsager, ejer og direktør i Jysk Trykprøvning og strategisk formand i brancheforeningen, Danske Bygningskonsulenter udtaler: ”Vi ser ofte, at der igangsættes yderligere energinedsættende foranstaltninger på store byggerier som f.eks. solceller, fordi trykprøvningen kun er foretaget på enkelte rum i bygningen. Tætheden kontrolleres typisk på indvendige vægge, som ikke er omfattet af tæthedskravet, og det giver et skævt billede af klimaskærmens tæthed.​Resultatet indregnes efterfølgende i bygningens energiramme, og det har stor betydning, om der indregnes en tæthed på 0,5 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa eller en tæthed på 1,5 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa. En god tæthed betyder ofte, at det ikke er nødvendigt at installere solceller.”

Jysk Trykprøvning færdigmelder igen byggeri for

Raundahl & Moesby

Jysk Trykprøvning A/S færdigmelder 177 lejligheder på Trøjborgvej tæt ved Aarhus Universitet for Raundahl & Moesby. De nye attraktive boliger ligger tæt på​den kommende universitetsudvidelse.

Raundahl & Moesby roser Jysk Trykprøvning

Simon Witt Pedersen, som er projektchef hos Raundahl & Moesby udtaler om samarbejdet med Jysk Trykprøvning: ”Vi har et fantastisk samarbejde med Jysk Trykprøvning. De er fleksible, konstruktive og positive i deres tilgang, og det sætter vi stor pris på. Vi har draget dem tidligt ind i Trøjborg projektet, som vi som regel gør med vores underentreprenører. Det giver både et bedre udbytte for dem og for os.”

Jysk Trykprøvning A/S sikrer entreprenørerne god økonomi

Entreprenørerne sparer penge

​Igennem et samarbejde med Jysk Trykprøvning kan færdigmelding af byggerier laves langt hurtigere. Energirammen kontrolleres tidligt og i mange tilfælde er den ikke korrekt, og skal opdateres af beregner. Det kan spare mange penge, hvis f.eks. ekstra energitiltag som solceller ikke er nødvendigt. Dertil kommer, at Jysk Trykprøvning fremskaffer nødvendige dokumenter og tilladelser løbende, så byggerierne er klar til færdigmelding. Det giver en hurtigere proces, som betyder afregning hurtigere.

Amstrup & Baggesen er begejstrede

Entreprenørvirksomheden Amstrup & Baggesen har anvendt Jysk Trykprøvning og er begejstrede. (læs mere i linket under billedet)

Forsvarsministeriet anvender Jysk Trykprøvning til ny bygning​

​En ny stor mandskabs- og garagebygning på små 3.500 m2 står klar på garderkasernen Høvelte. Entreprenør Ole Jepsen A/S har opført bygningen i hovedentreprise, og den er blevet trykprøvet af Jysk Trykprøvning A/S. Trods 16 store porte lever bygningen op til alle lovkrav, og der er stor tilfredshed.

Entreprenør roser Jysk Trykprøvning

Entreprenør Ole Jepsen A/S har opført den nye mandskabs- og garagebygning i hovedentreprise, og projektleder Andreas Søndergaard Nielsen udtaler om samarbejdet med Jysk Trykprøvning: ”Jysk Trykprøvning var valgt af Forsvarsministeriet til opgaven, så jeg kendte dem ikke på forhånd, men vi har haft et meget fint samarbejde. De tilpassede sig de ændringer, der var og meddelte på forhånd, hvad der skulle ske.

Jysk Trykprøvning forbedrer lyd på Syddjurs Friskole

Syddjurs Friskole har udvidet med en nyopført bygning på ca. 200 m2, der indeholder fysiklokale, klasselokale og toiletter. Lokalerne levede imidlertid ikke op til de lovpligtige lydkrav.

Derfor blev Jysk Trykprøvning A/S valgt som konsulent. Efter rådgivning og mindre justeringer, er lydgenerne nu væk og lokalerne taget i brug.

Syddjurs Friskole har med den nyopførte bygning nu klasselokaler med ovenlys og loft til kip. Lokalerne er rå og uden ret stor møblering.

Det påvirker, sammen med materialevalget efterklangstiden, så efter mange målinger og rådgivning, er lokalerne blevet tilført ekstra møblering med bløde overflader, gardiner, lydabsorbenter på væggene mv., og resultatet er godt. Lokalerne lever nu op til kravene og skaber gode rammer for læring.

Private boligejere overladt til sig selv

​Med det nye bygningsreglement er private boligejerne overladt til sig selv og står med det fulde ansvar for byggesagernes dokumenter. Der er ikke længere nogen kommunal kontrol og indenfor erhverv kontrolleres kun 10% af byggesagerne.

Det kan potentielt give rigtig store problemer. Bygherren - hvad enten vi taler privat eller erhverv - kan komme til at hænge på store omkostninger, hvis godkendelser og certifikater ikke foreligger, og der opstår problemer med byggeriet.

Jysk Trykprøvning går i front
Direktør og ejer af Jysk Trykprøvning, Vivi Gilsager udtaler: ”Jeg synes, det er meget at forlange, at bygherrerne, som følge af det nye bygningsreglement, selv skal sikre sig, at der foreligger kloakattester, trykprøvningsattester, energimærker mv. Det burde fortsat være kommunernes ansvar at der udføres 3. parts kontrol. I værste fald kan det koste bygherren i tusindvis af kroner, hvis dokumenterne mangler, og bygningen senere skal sælges videre.

Imponerende trykprøvningsresultat af EG Domicilet i Ballerup

​Det 5.400 m² store kontor byggeri, som Akticon Erhvervsbyggeri A/S har stået for, blev testet med et resultat på 0,08 l/s pr. m²

Før bygningstesterne fra Jysk Trykprøvning A/S gik i gang, havde man en fornemmelse af bygningen var meget tæt.

Overslagsberegninger ud fra kendskab til bruttoetagearealet og tæthedskrav fra byggetilladelsen afgjorde at det maksimalt ville blive nødvendigt med 3 blæsere. Derfor blev der sat en Minneapolis Blowerdoor dug på med 3 blæsere. Det viste sig hurtigt at der kun var brug for 1 blæser, så de andre blæsere blev blændet af. Den aktive blæser skulle endda have en mindre ring størrelse på for at opnå det ønskede differens tryk på 50 Pa.

Fagligt tæt samarbejde har givet Future House A/S erfaringerne til at bygge særdeles tætte huse

​Siden Future House blev grundlagt i 2010, har direktøren, Henning Kjær, og Jysk Trykprøvning A/S arbejdet tæt sammen. Virksomheden har oparbejdet en erfaring der gør at Future House A/S som standard bygger huse med tæthed på 0,04-0,30 l/s pr. m²

Allerede i 2012 opnåede Future House A/S et trykprøvningsresultat på 0,04 l/s pr. m². Henning Kjær udtaler at samarbejdet med Vivi Gilsager fra Jysk Trykprøvning A/S er en stor del af denne udvikling. ”Vivi Gilsager har givet os mange gode råd, og hun har været god til at kommunikerer med vores håndværkere, med et meget tilfredsstillende resultat til følge."

Jysk Trykprøvning A/S tester DNU ved Skejby Sygehus i henhold til energiklasse 2020

​Jysk Trykprøvning A/S har et tæt samarbejde med Rådgivergruppen DNU I/S, i forbindelse med trykprøvning af Det Nye Universitetshospital.

Forberedelsen af testen, herunder om bygningen er klar, hvor mange medarbejder der skal allokeres til opgaven, eller andre udfordringer, som kan have betydning for testen, klares før testen i tæt samarbejde projektlederne. Forberedelsen er med til at sikre at bygningen blokeres i kortetes mulig tidsrum.

Inden Jysk Trykprøvning A/S skal teste en bygning på DNU, bruges dagtimerne på klargøring, dvs. diverse afdækninger samt opsætning af udstyr, opbygning af eventuelle interimslukninger.

Efter håndværkerne har forladt pladsen, går trykprøvningen i gang og bygningen gennemgås for eventuelle utætheder. Alle vinduer, døre, installationer og konstruktionssamlinger tjekkes for utætheder.

Ceresbyens 46.534m² store VIA University College godkendes af Jysk Trykprøvning A/S

​A. Enggaard A/S har i forbindelse med opførelsen af Ceresbyens VIA University College i Aarhus fået godkendt byggeriets status som Lavenergi 2015 byggeri. Jysk Trykprøvning A/S har stået for trykprøvningen og energimærkningen.

I Jysk Trykprøvning A/S har vi indenfor de sidste par år opbygget et fornuftigt samarbejde med A. Enggaard A/S omkring trykprøvning og energimærkning. Vi har efterhånden lavet en del projekter, som vi alle kan være stolte af. Her kan bl.a. nævnes, Vejle Sundhedshus, Vestre Landret i Viborg, Musikhuskvarteret i Aalborg, Aalborgs nye lufthavnshotel og nu VIA Campus i Ceresbyen.

Nyt Ikea-varehus trykprøvet på otte timer

​Jysk Trykprøvning A/S får flere og flere store opgaver ind, og for nylig stod virksomheden over for sin hidtil største trykprøvning – Ikeas nye varehus i Aarhus.

Mandag den 7. juli tog Jysk Trykprøvning hul på en opgave af de større i Aarhus, hvor klimaskærmen i byens nye 31.208 m² store Ikea-varehus skulle stå sin prøve op mod Lavenergi 2015-kravene. Virksomhedens energikonsulenter overtog bygningen klokken 20, og otte timer senere var de nødvendige data indsamlet.

Jysk Trykprøvning A/S godkender Snejbjerg Skole for C.C Contractor

​Snejberg Skole i Herning blev for nyligt indviet og med en energimærkning og trykprøvning af Jysk Trykprøvning A/S har C.C Contractor A/S fået godkendt byggeriet som et Lavenergi 2015 byggeri.

Jysk Trykprøvning A/S har i den seneste tid indgået i et meget positivt samarbejde på en del sager for C.C Contractor A/S, som med flere aktiviteter på Sjælland og i Jylland kommer vidt omkring i landet. Heriblandt tæller både Sosuskolen i Aarhus, Herning Vand, Silvan i Næstved og Køge samt Snejbjerg Skole i Herning. Jysk Trykprøvning er landsdækkende og kører derfor gerne efter projekterne.

Er du interesseret?​

Få et uforpligtende tilbud i dag!​

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

private og proffessionelle 

kontakt information