​Lydmåling​

Når bygninger skal færdigmeldes kan Jysk Trykprøvning A/S udføre såvel trykprøvning som registrering til energimærkning og akustiske målinger på samme dag.

Lydmålinger kan vi også udføre for eksisterende byggeri. Fx undersøge tilstanden ved en ombygning, om det er nødvendigt at sætte lydabsorberende materialer op når nuværende bygningsreglement skal overholdes.

Lydmålinger udføres efter gældende regler i Bygningsreglementet, kap. 6.4.

Følgende lydmålinger kan vi tilbyde:

  • Efterklangstiden
  • Luftlydsisolation
  • Trinlydsisolation
  • Støj fra tekniske installationer

​Eftersom der skal være fuldstændig stille, når der måles baggrundsstøj til luftlyd- og trinlydsmålinger, foretrækker vi at der ingen håndværkere er på pladsen - til gengæld kan vi tilbyde at komme udenfor normal arbejdstid og udfører målingerne.

Når der skal foretages lydmåling skal bygningen jævnfør SBi 217 være møbleret. Er de udvalgte rum ikke møbleret, mangler der fuger omkring vinduer/døre eller andre små detaljer, kan det betyde at kravene ikke bliver overholdt.​​

​Det professionelle udstyr, som bruges til lydmåling, kommer fra Brüel & Kjær Sound & Vibration

I forbindelse med udvælgelsen af målerum og hvilke målinger der skal foretages, tager vi gerne en snak med pågældende sagsbehandler ved kommunen og hjælper med at finde den bedste løsning for det enkelte byggeri. 

Til udarbejdelsen af rapport skal vi blot bruge følgende:

  • Tegningsmateriale
  • Byggetilladelse​

Nedenfor ses udstyr til måling af efterklangsmåling og måling af ​lyddæmpning mellem to rum​ (billede af lydmåling af EG Domicilet i Ballerup)

​Nedenfor ses trappemaskinen, som simulerer trinlyde​ vha. nedfaldne lodder (billede fra lydmåling af Herningsholm Erhvervsskole)

Se referencer til nybyg her.
Se referencer til eksisterende byggeri her.​

Er du interesseret?​

Få et uforpligtende tilbud i dag!​

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

private og proffessionelle 

kontakt information