​Lydmåling​

Når nye bygninger skal færdigmeldes kan Jysk Trykprøvning A/S udføre såvel trykprøvning som registrering til energimærkning og akustiske målinger på samme dag.

Lydmålinger kan vi også udføre for eksisterende byggeri. Fx undersøge tilstanden før ombygning samt rådgivning ift. eventuelle forbedringer når nuværende bygningsreglement skal overholdes.

Lydmålinger udføres efter gældende regler i Bygningsreglementet, kap. 6.4 i BR15 og § 368 - § 376 i BR18.

.

Følgende lydmålinger kan vi tilbyde:

  • Efterklangstiden
  • Luftlydsisolation
  • Trinlydsniveau
  • Støj fra tekniske installationer
  • Indendørs trafikstøjsniveau

Følgende beregninger kan vi tilbyde:

  • Efterklangstid simuleret i Odeon
  • Simplificeret beregning af efterklangstiden
  • Absorptionsareal (mest brugt på åbne kontorer)

​Eftersom flere aktiviteter og lyde kan forstyrre måleresultaterne, foretrækker vi at der ingen håndværkere er på pladsen - til gengæld kan vi tilbyde at komme udenfor normal arbejdstid og udfører målingerne.

Når der skal foretages efterklangsmålinger skal bygningen jævnfør SBi 217 være møbleret. Er de udvalgte rum ikke møbleret, mangler der fuger omkring vinduer/døre eller andre små detaljer, kan det betyde at kravene ikke bliver overholdt.​​

​Det professionelle udstyr, som bruges til lydmåling, kommer fra Brüel & Kjær Sound & Vibration

I forbindelse med udvælgelsen af målerum og hvilke målinger der skal foretages, tager vi gerne en snak med pågældende sagsbehandler ved kommunen og hjælper med at finde den bedste løsning for det enkelte byggeri. 

Til udarbejdelsen af rapport skal vi blot bruge følgende:

  • Tegningsmateriale
  • Byggetilladelse​

Nedenfor ses udstyr til måling af efterklangsmåling samt måling af luftlydsisolation mellem to rum​ (billede fra lydmåling i kontordomicil i København)

​Nedenfor ses trappemaskinen, som simulerer trinlyde​ vha. nedfaldne lodder (billede fra lydmåling af Herningsholm Erhvervsskole)

Se referencer til nybyg her.
Se referencer til eksisterende byggeri her.​

Er du interesseret?​

Få et uforpligtende tilbud i dag!​

​Firma information

Jysk Trykprøvning A/S

CVR: 30358678

ArbejdsOmråde​

Vi er landsdækkende

private og proffessionelle 

kontakt information